• 27 лютага 2014 Лёля Гронская

  Адметнасць вясельнага абрада ў вёсцы Нехалсты

  1

  Пра адметнасці вяселля ў вёсцы Нехалсты мне паведаміла  Ніна Міхайлаўна, для якой тая з’яўляецца радзімай.

  Першы этап — перадвясельны, у які ўваходзіць абрад сватання.

  Сватанне — адзін з важнейшых абрадаў перадвясельнага этапа. Здаралася так, што сватанне пераўтваралася ў запоіны, пасля якіх яшчэ і наладжваліся заручыны. Ніна Міхайлаўна паведаміла, што яна сама была ў ліку сватоў. Калі прыходзілі да бацькоў маладой, то гаварылі: «У нас, вот, есть купец-молодец, а в вашем доме краса-девица».

  У сваты хадзілі з сваёй водкай: бралі чатыры бутэлькі і ставілі па вуглах стала. Таксама пяклі пірог, які быў упрыгожаны кветкамі, бралі з сабой каўбасу. Сваты прыносілі ручнік, які абменьвалі з ручніком бацькоў нявесты ў знак згоды на вяселле. Калі ў сватах быў мужчына, то гэтым ручніком абвязвалі яго. У ручніку сват быў і на вяселлі. Сватанне звычайна адбывалася вечарам. Перад вяселлем дарогу да дома нявесты ўсцілалі саломай.

  Беларускае вяселле

  На пярэдадні вяселля адбываўся дзявочы вечар. Прыходзілі сяброўкі нявесты, якія плялі вяночкі са шпарагуса і вязалі ленты ўсім, хто прыходзіў: і жанчынам, і мужчынам. Жанатым цаплялі на правы бок, а нежанатым — на левы.

  Адным з самых важных абрадаў вяселля быў каравайны абрад. У сваім апісанні вясельнага абраду Ніна Міхайлаўна адзначыла, што каравайніцы, жанчыны каля 40 гадоў, якія абавязкова былі замужнія ў белых кофтах, чорных спадніцах і ў белых хустках, прыходзілі ў пятніцу, прыносілі з сабой усё, што патрэбна для караваю. Каравай звычайна выносіў дружок жаніха. Калі вызывалі да караваю нявесту, то прыгаворвалі: «О, идёт какая красавица, купчиха. Она богатая, у ней кладовая полная добра. У ней замки и машин много».

  Беларускае вяселле

  Другі этап вяселля — уласнавясельны.

  Ён адзначаўся звычайна ў два этапа. Пасля вянчання маладыя вярталіся ў хату нявесты, дзе іх сустракалі бацькі, якія давалі ім выпіць мёду і гарэлкі. Таксама абсыпалі іх кветкамі.

  Калі госці разыходзіліся, то ім абавязкова давалі што-небудзь са стала з сабой. Пасля таго, як сустрэлі жаніха і нявесту, садзілі іх за стол у чырвоны вугал.

  На другі дзень вяселля праводзілі розныя гульні:

  «На второй день там вже всё: пели, ели, одевались цыгани. Брали другую невесту, одевали всякое на неё, всякую одежду и капелюш, и всякую такую ерунду делали для них. Мужики были… Накидают такие, как попоны, такие плахты один и другой, а третий на них садился, едет на конях, въезжает на этих двух, и говорит: «Кони хотят пить, кони хотят есть». Ну, и им дают. И выпить дают, и всё. И потом кони уезжают. Ну, у этих мнимых цыган и дитё уже было. «Вот видите, вот, вже мы ночь переспали и вот вже в нас ребёночек есть. И на ребёночка мы собираем, и на пелёночки». Невесту делали из тюли старой, может и из новой».

  Беларускае вяселле

  Таксама традыцыйна ў нявесты павінен быў быць пасаг:

  «Ну, раньше-то были тканые, всё с тканой, своей работы. Вышитые должно быть все эти полотенца. Она должна давать сватам. И много чтоб она наткала плахты, «диваны» сейчас называют. Подушки, шоб были хорошие. Вот это-то всё приданое».

  Карцінкі з інтэрнэт-крыніц

  Апублікавана ў Вытокі

  Падзяліцца Апублікаваць
Каментары:
 • Вашае імя:
 • Загаловак:
 • Тэкст паведамлення:
 • Антон Піліпчык

  24 лістапада 2014

  Пра Беларусь, вершы

  БЕЛАРУСІ

  З першым,
  лагодным
  матуліным словам,
  з цяплом і пяшчотай
  мазолістых рук,
  з зыркім, жаданым
  сонцам вясновым,
  з песняй,
  што ў высі
  выводзіць жаўрук,
  з гоманам родных
  палёў і разлогаў,
  з плёскатам ціхім
  сінеючых рэк
  ты ў маё сэрца
  ўвайшла назаўсёды
  любай
  і самай
  найлепшай навек!

  БЕЛАРУСЬ МАЯ…
  Захапляе-заварожвае
  Пушчаў, рэк, азёр зямля…
  Ах, якая ты прыгожая,
  Беларусь мая!
  Між Літвою, Украінаю…
  Для ўсіх нацый ты — свая…
  Ах, якая ты гасцінная,
  Беларусь мая!
  Дыхту ўсім давала ворагам —
  Зблізку пёрлі ці здаля…
  Ты адвеку непакорная,
  Беларусь мая!
  Сваё месца між народамі
  ты пачэсна заняла…
  Сёння — вольная, свабодная
  Беларусь мая!
  Песня ў садзе салаўіная…
  Не стрымаць мне пачуцця…
  Ты да болю сэрцу мілая,
  Беларусь мая!

  ***
  Зноў вясна ў любай сэрцу майму Беларусі!..
  Над раллёй — срэбны спеў жаўрукоў…
  Прагна п’ю я бярозавік і не нап’юся,
  Бы ў маленстве пяшчоты з матуліныных слоў…

  Як ні ў радасці дзячыць высокаму сонцу? –
  Зарунелі жыты ад яго цеплыні…
  Рассыпаюцца кветкі па роднай старонцы,
  Май навокал стазвонна звініць…


 • Падпішыся на навіны УсеБеларусы:

  Скасаваць падпіску

  Падпісацца

Самае папулярнае

© 2011 УсеБеларусы — створаны для нас і пра нас

Iдэя i распрацоўка SATIO\БРЭНД ГОДА

Капіяванне матэрыялаў толькi з пісьмовага дазволу

УНП 190438641

Разработка сайта —